Výtažné zkoušky


SFS Vám poskytne technické poradenství pro Vaši stavbu.


SFS nabízí možnost provedení výtažných zkoušek, které určí, jak dobře fungují navržené kotevní prvky pro danou stavbu. Abychom zaručili co nejpřesnější měření, provádíme výtažné zkoušky přímo v místě konkrétní stavby.

Výtažné zkoušky v místě stavby jsou zpravidla prováděny tak, aby ukázaly, při jakém zatížení se šroub z podkladu vytrhne. Pokud by nebylo možné provést výtažnou zkoušku, je možné na žádost projektanta nebo investora stavby provést zkoušku se zatížením dle zadaných parametrů. Pomocí kalkulačního programu tak můžeme nasimulovat chování spojovacího materiálu v reálných podmínkách, kterým bude vystaven.

V místě stavby je ale možné provést několik druhů zkoušek:
  • Zkouška upevnění kotevních prvků plochých střech s vrstvenou nebo jednoduchou izolací
  • Zkouška upevnění nosných konstrukcí pro odvětrávané fasády
Na konkrétní stavbě je ale možné provést i jiné druhy zkoušek, jako například zkoušku těsnosti, která prověří těsnost kotev, ať už se jedná o vodotěsnost nebo vzduchotěsnost. Tento test funguje na principu podtlaku, kdy přes upevněný šroub přiložíme měřicí přístroj, který vytvoří okolo šroubu podtlak. Z naměřených hodnot poté zjistíme, zda je spoj opravdu vzduchotěsný a vodotěsný.

Načítání
Načítání
Close now