Sportovní hala ZŠ Na Balabence


Spolupráce SFS a Izolprag


Popis

Radnice Prahy 9 se v roce 2018 rozhodla k rozsáhlé renovaci areálu Základní a mateřské školy Na Balabence. Součástí renovace byla výstavba nové sportovní haly sloužící jak žákům, tak i veřejnosti. Pod taktovkou firmy Geosan Group tak v areálu začala růst v květnu roku 2019 nová budova ve tvaru písmene L, připojená přímo k budově školy, zatímco ze staré tělocvičny školy vznikly nové moderní třídy.

Do nové budovy za 100 milionů Kč naprojektovala firma Czech Hans Design s.r.o. 2 moderní třídy a novou sportovní halu, která slouží jako tělocvična pro žáky školy. Moderní pohledový strop haly byl navržen z dřevěné střešní konstrukce. Výrobky SFS byly díky své inovativní technologii použity ve 2 fázích stavby, a to jak pro spojení tupých spojů dřevěné konstrukce, tak i při dokončování skeletu budovy pro ukotvení hydroizolace. Stavba byla dokončena na začátku školního roku v září 2022.

Řešení

Výrobky SFS posloužily jako řešení ve 2 fázích realizace stavby.

Pro moderní pohledové řešení tupých spojů dřevěné konstrukce se použily dvojzávitové i celozávitové samovrtné konstrukční vruty řady WR a WT. Toto řešení nahrazuje zejména nezvhledné kovové U-profily. Zároveň poskytuje lepší technické vlastnosti spoje z hlediska nosnosti v tahu i tlaku. SFS na českém trhu disponuje tímto unikátním řešením spojů pomocí celozávitových a dvojzávitových vrutů. Kromě výrobků je zároveň zdarma poskytnut profesionální servis a poradenství včetně výpočtů a návrhu kotvení jednotlivých vrutů tak, aby stavba splňovala nejen technické normy, ale především byla dobře konstrukčně řešena jako celek.

Druhým unikátním inovativním řešením, kterým přispěla společnost SFS k řešení této stavby je kotvení hydroizolace pomocí indukčního systému Isoweld®. Toto řešení bylo zvoleno především na základě podkladu z nosných dřevěných trámů, do kterého bylo zapuštěno kotvení hydroizolace. Do pohledového stropu z dřevěné střešní konstrukce nebylo možné kotvit tepelnou izolaci do plochy střechy dřevěného záklopu, ale pouze do vazníků střešní konstrukce (šrouby by jinak byly viditelné). Z uvedených důvodů byl navržen indukční kotevní systém Isoweld®, který umožňuje kotvení PVC fólie v ploše pásu podle roztečí dřevěných vazníků.

Indukční systém Isoweld®

Systém Isoweld® je inovativní způsob svařování jednovrstvých hydroizolací. Je vhodný pro fólie z PVC, TPO, ale i EPDM. Systém využívá indukční teplo ke sváření hydroizolace se speciální talířovou podložkou s povlakem, která je mechanicky připevněna k podkladu různými typy šroubů dle nosné konstrukce. Hydroizolace samotná tak není perforovaná v přesazích, ale je upevněna indukčním svarem nad podložkami. Tento typ svaru zajišťuje vyšší odolnost vůči zatížení větrem. Zároveň je toto řešení ekonomicky výhodnější a méně technicky náročné než klasický způsob kotvení.

Stroj Isoweld® 3000 disponuje také funkcí "najít a nastavit", která ukazuje, zda je induktor správně umístěný na podložce. Pokud je induktor správně nastavený, začne stroj automaticky svařovat hydroizolaci k podložce. Montáž je tak velmi přesná, rychlá a spoj je kvalitní.

Klíčové údaje projektu

Architekt
Czech Hans Design s.r.o.

Generální dodavatel/Subdodavatel
GEOSAN Group / IZOLPRAG střešní systémy s.r.o.

OEM spolupráce
PVC folie Protan SE2m

Plocha střechy
1 300 m2

Místo
Praha 9

Realizace stavby
05/2021 - 09/2022

Řešení
Isoweld, podložky FI-P 6,8 PVC a šrouby BS-6,1x280
Celozávitové a dvojzávitové vruty WT a WR

Celková hodnota projektu
100 mil. Kč

Načítání
Načítání
Close now